Kari Tikkanen

Olen Kari Tikkanen. Olen viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni Kainuussa.  Olen tehnyt töitä terveydenhoitoalalla mm. röntgenhoitajana, leikkaussalissa sekä sairaalan osastolla hoitajana. Kouluttauduin hierojaksi 1980 ja perustin tuolloin oman yritykseni Oulaisiin. Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 1993. Olen erikoistunut geriatriaan Seinäjoen ammattikorkeakoulussa vuonna 1999. Lisäksi olen suorittanut työterveyshuollon pätevöittämiskoulutuksen (työfysioterapeutti).2009. Fysioterapia työn lisäksi olen opettanut Oulaisten ammattiopistossa lähihoitajia vuosina 1994–1999 sekä 2008–2009.

 

Tällä hetkellä fysioterapeutin työhöni kuuluu esimerkiksi leikkauksesta toipuvien asiakkaiden kuntoutumisen ohjaaminen ja neuvonta sekä toimintakyvyn lisääminen. Lisäksi teen työfysioterapeuttina ergonomia kartoituksia, työpaikkaselvityksiä ja ohjaus – ja neuvontatyötä. Työfysioterapiassa arvioidaan työntekijän fyysistä toimintakykyä suhteessa työn vaatimuksiin. Yksilöfysioterapian tavoitteena on tutkia ja selvittää työntekijän liikkumis- ja toimintakyvyn ongelmat sekä arvioida fysioterapian tarve ja mahdollisuudet, jotta työntekijän työ- ja toimintakyky pysyvät yllä.

 

Työfysioterapeutti on koulutuksessaan perehtynyt ergonomiaan. Työfysioterapeutti on ergonomia-asiantuntija osaa kiinnittää huomiota työoloihin ja työympäristöön ja tehdä muutosehdotuksia, jotta työntekijä jaksaa työssään paremmin.  Esimerkiksi taakkojen käsittelyä vähennetään teollisuudessa eri keinoin kuin hoitotyössä. Työfysioterapeutti on myös perehtynyt työn organisointiin, työn johtamiseen ja työ hyvinvointiin ja hänellä on antaa tietoa toimivasta työyhteisöstä..

 

Fysioterapia työn lisäksi teen Respecta Active alaraajatutkimukseen pohjautuvalla tutkimuksella pohjallisia kaikenlaiseen liikkumiseen. Pohjallistutkimus tehdään Kirsikkapuun tiloissa ja tutkimustulokset lähetetään sähköisesti Kuopioon tuotantoon. Asiakas saa pohjalliset postissa noin kahden viikon kuluttua.